Breaking News

Den rigtige foredragsholder betyder forskellen på succes og fiasko

En foredragsholder er ikke blot en foredrags holder. Der ligger langt mere i det end som så. For en god foredragsholder formår ikke blot at formidle et budskab videre, nej , en dygtig foredragsholder får folk til at forstå budskabet og formår at få folk til at føle de har forstået det.

Det er stort set underordnet hvilket emne foredragsholderen skal holde et oplæg om, i forhold til hvilke kriterier der skal til for at det bliver en succes. Nedenfor kommer der en quick guide i hvordan foredragsholderen får succes med sit oplæg, og nogle parametre som de mennesker, som hyrer foredragsholdere skal være opmærksomme på.

Vedkommende skal kende sit publikum

Her menes selvsagt ikke vedkommende skal kende hele sit publikum personligt, det ville være en umulighed. Nej, oplægsholderen skal være opmærksom på hvilken gruppe af mennesker, som kommer. Ved at kende sit publikum kan han tale dem i et sprog de forstår. Det nytter ikke at en foredragsholder, som skal holde oplæg om arbejdspladssikkerhed på en byggeplads kommer og holder oplægget som om det var til en samling akademiker. Håndværkerne ville kede sig ihjel og det samme hvis situationen var omvendt.

Der skal være en aura

Det vigtigste for en god foredragsholder er at vedkommende har en aura omkring sig. De skal føltes levende når de står på scenen og få publikum til at lytte begejstret med. Det skal være sådan alle som har deltaget har følt foredragsholderens nærhed og følt der blev snakket direkte til dem.

Budskabet skal kunne forstås

Uanset hvilket budskab, som skal formidles videre, skal samtlige medlemmer af gruppen af deltagere have forstået budskabet. For hvis der står flere tilbage, som ikke har forstået budskabet, så har foredragsholderen fejlet.

Humoren skal integreres

Vi mennesker lærer bedst når vi er i godt humør. Det gør at vi fjerner nogle af vores naturlige barriere og derfor er det vitalt at vedkommende, som holder oplægget, har overskuddet til at vise humor. Foruden at det gør læringen nemmere, så samler det også gruppen.

Her var 4 små pointer man kan skelne til når man skal booke en god foredragsholder.