Breaking News

E-conomic tilbyder digitale løsninger til moderne bogføring

Der findes mange forskellige former for bogføring, der kalder på forskellige løsninger. Når det ikke længere er udbredt at have pen og papir til at holde styr på regnskabet, skyldes det ikke blot at det tidskrævende aspekt af enhver bogføringsprocedure involverende håndskrevne notater er urentable og forældede, men tillige at moderne digital bogføring tillader enhver regnskabsfører at have forskellige former for information, forskellige data, bekvemt ved hånden.

 

Hos https://www.sandgravsolutions.dk/digitaliseret-bogholderi/e-conomic/ tilbydes forskellige løsninger på ikke blot bogføring, men også andre nyttige former for økonomistyring såsom webshopsintegreationer. E-conomic er et program der er tilpasset til både små såvel som mellemsgtore virksomheder, der nyder stor kundeopbakning. Det der gør E-conomic til et effektivt moderne digitalt bogholdningssystem er de forskelligartede måder at koordinere information i virksomhederne på. Et tidsbesparende bogholdningsystem som dette tillader, at alle involverede parter i virksomhedens samlede udgifter kan varetage deres respektive arbejdsopgaver med et overskueligt og let tilgængeligt system.

 

E-conomic integrerer derved alle aspekter af bogføring, fra den konkrete budgettering, planlægning og afregning af udgifter i forbindelse med forretningsrejser, samt de forskellige former for regnskabsføring der opstår i forbindelse med indkøb.  Med de mange forskellige ydelser, som systemet tillader virksomheder at benytte sig af, er der er sikker garanti for, at det samlede bogholderissystem fungerer optimalt, og kan tilpasses de omskiftelige tilstande, som moderne virksomheder kan være udsat for. Der er særdeles høje kvalitetskrav for moderne bogholderisystemer,  særligt grundet de mange ømtålelige informationer, der idag må florere som data af den ene eller anden art,  i forskellige digitaliserede opbevaringssystemer.

 

Bogholderier, der benytter  sig af E-conomic som det primære system til at varetage en gældende databeholdning, behøver dog hverken frygte at de pågældende data ikke varetages via tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, eller at kontrollen kommer ud af ens hænder. Det væsentlige ved et integreret system er stadig bekvemmeligheden og brugbarheden for kunden, der samtidig muliggør at den fuldendte kontrol i sidste evne havner hos brugeren selv.

 

Digital bogholderi som e-conomic er samtidig møntet på de forandringer, der foregår hos virksomheder i vækst, hvilket er en af de fremmeste kendetegn ved et ordentligt og formålstjenstligt bogholderi. Der er derfor taget rigelige forbehold for den måde, som de enkelte data ændrer sig på, og dermed også at de enkelte informationer altid er tilgængelige og opdaterede.

 

Et digitalt bogholderi er først og fremmest tidsbesparende

For at cementere det væsentlige ved at overgå til et digitalt bogholderi, kan det som minimum nævnes, at den samlede tidsbesparelse ved at implementere et sådant, kan beløbe sig til hele 85% samlignet med den samlede mængde tid, som forskellige former for manuel bogføring førte med sig inden implementeringen. Bogholderiet er derfor også ment til at skulle frigøre en betragtelig mængde arbejdstid hos de pågældende virksomheder, hvis administrative gøremål i mange sammenhænge løber op i ganske mange timer. Den yderligere fordel herved er, at systemets opsættelse kan lade sig gøre på kun 10 minutter,  så der sikres det mindst mulige tidsspilde ved den overgangsperiode som indtræffer fra ét system til et andet.

Siden  bogføring af en eller anden art er en uomgængelig del af den daglige drift af enhver virksomhed, med alt det personale, de informationer og deslige som dette indebærer, er formålet med den digitale økonomistyring som e-conomic således altid, at det skal kunne frigøre penge fra ét område til et andet, hvilket altid vil være tilfældet, hvis den samlede tid  – og dermed de respektive omkostninger forbundet hermed – formindskes. Digital bogholderi er derfor en kunst i at føre pragmatisk, effektiv og allervigtigst rentabel virksomhedsdrift. Med et simpelt, fleksibelt og indbringende system, sikres de bedst mulige betingelser for enhver virksomheds konkurrencebetingelser, og dermed fremtidens muligheder.