Breaking News

Slip for at parkere bilen ude på vejen og få en ny belægning

For de fleste huse gælder det at der ved indkørslen er en firkant af fliser som er bred nok til, at der kan holde en bil. Og det er da også her, på den platform som er skabt til formålet, at de fleste vælger at parkere familiebilen. En bil vejer som bekendt ret meget, men denne form for fliser vil være skabt til at kunne bære vægte uden at synke og de er derfor det ideelle sted at parkere. Problemet opstår dog ofte, når familien, som det jo tit sker, anskaffer sig bil nummer to.

957d6f5acb1ac60342ed3f33_1920

Der kan være mange grunde til at anskaffe sig den anden bil, og de er ofte logistiske. To biler er måske en god løsning for at få familiens dagligdag til at gå op, men det skaber et pladsmæssigt problem. For ofte er der på fliserne i indkørslen kun plads til én bil – og den anden bil er nødt til at parkere på vejen foran huset eller op af kantstenen. Dette kan godt skabe problemer, fordi bilen så kan spærre for gennemkørsel og generelt er mere eksponeret over for forbi-kørende. For at gøre plads til den ekstra bil kan man med fordel kontakte et firma som kan komme ud og installere ekstra belægning (http://lyngholmkloak.dk/belaegning) som den anden bil kan stå på og dermed løse problemet med pladsmangel.