Breaking News

Hvad er en neuropsykolog?

En neuropsykolog er en psykolog, der har særligt styr på funktionerne i hjernen. Vedkommende kan blandt andet hjælpe dig, hvis du har fået en mindre hjerneskade. Både i forhold til udredning og de psykiske følgevirkninger, der ofte er af det.

Er du blevet henvist til en neuropsykolog, vil det være naturligt, at du er i tvivl om, hvad forskellen på sådan en psykolog og en ”almindelig” psykolog er. En neuropsykolog har særligt fokus på de processer, der foregår i hjernen. Det kan for eksempel være, hvilken betydning det har for din psykiske tilstand, hvis du ikke får sovet nok.

Den viden, en neuropsykolog har om hjernen, kan vedkommende også bruge til at udrede dig i forbindelse med en hjerneskade. For ved en hjerneskade sker der jo fundamentale forandringer i din hjerne, der kan betyde, at du aldrig helt bliver, som du var, eller at du kan overskue det, som du kunne tidligere. Det er derfor vigtigt, at du bliver udredt, så du bedre kan kende dine egne grænser.

Har du fået en henvisning til en neuropsykolog, kan du for eksempel prøve at rette henvendelse til Susanne Hagel-Azeem. Hun har en privat praksis i København, hvor hun hjælper patienter med hjerneskade, depression, stress og angst. Hun har tidligere arbejdet på en neurologisk afdeling på hospital og har derfor godt styr på, hvilke metoder de bruger i det offentlige.

Personer med hjerneskade får ofte depression, angst eller stress

Hvis du har fået en hjerneskade, vil den ofte ikke være dit eneste problem. En tredjedel af alle patienter med hjerneskade får nemlig også depression, angst eller stress. Det skyldes, at hvis du har fået en hjerneskade, så kan du ikke det samme som før, og du kommer måske heller aldrig til at kunne det. For nogle kan det være en meget voldsom proces at nå til den erkendelse.

Samtidig skal du finde ud af, hvad du så kan. Kan du arbejde? Og hvor meget? Hvad kan du i forhold til din familie og dine venner? Er det bedst, at du siger nej til store fester? Hvordan skal du få hverdagen til at hænge sammen nu?

Der er mange ting at finde ud af og en del ting, hvor du er nødt til at erkende, at det kommer du aldrig til igen. Det er derfor klart, at din hjerne kan komme på overarbejde, du kan blive ked af det eller bange for, hvordan fremtiden kommer til at se ud for dig.

Når du er i behandling hos Susanne Hagel-Azeem, ser hun både på dine problemer i forhold til din hjerneskade og hjælper dig til at forebygge de følgevirkninger, der kan være af den.

Privatpraktiserende psykolog kan bedre inddrage de pårørende

En stor fordel ved, at du går hos en privatpraktiserende psykolog frem for at være i den offentlige psykiatris behandling, er, at det er nemmere at inddrage de pårørende. På afdelinger for hjerneskader på hospitalet bliver de pårørende inddraget i høj grad, men ikke på de psykiatriske afdelinger.

Dine pårørende er jo afgørende for, at du kan få skabt et godt liv efter din hjerneskade. Derfor er det vigtigt, at de bliver inddraget. Samtidig har dine pårørende også et behov for at få bearbejdet noget i forbindelse med hjerneskaden. De har jo også mistet noget ved, at du har ændret dig.

Ved at gå hos en privatpraktiserende neuropsykolog kan der altså blive taget hånd om alle dine problemer på en anden måde, end der kan i det offentlige.

Skriv et svar